Robert De Niro

Robert De Niro

تحلیل و نقد فیلم Heat 1995؛ کاوش حقیقت

تحلیل و نقد فیلم Heat 1995؛ کاوش حقیقت

۲۰ مهر ۱۴۰۰

**هشدار اسپویل** «مخمصه»‌ از آن دست آثار سینمایی است که بازی را به هم می‌ریزد و این کار را نه متظاهرانه و برای خودنمایی، بلکه از سرِ بلدی انجام می‌دهد. برای «مایکل مان» در مخمصه، به هم ریختن عناصر یک درام، اصل و هدفی نیست که بتوان پشتش پنهان شد و ژستِ متفاوت بودن گرفت. […]

بستن منو