The Power of the Dog

The Power of the Dog

نقد فیلم The Power Of The Dog «قدرت سگ» | تار و پود مندرس

نقد فیلم The Power Of The Dog «قدرت سگ» | تار و پود مندرس

۲۰ مهر ۱۴۰۰

یکی از ستایش‌شده‌ترین فیلم‌های امسال، «قدرت سگ» نام دارد که با توجه به مفهوم استعاری ملهم از عهد عتیقش، من آن را «چنگال بدکاران» معنا می‌کنم. یک فیلم ضد وسترن که جز لباس کابویی و لوکیشن غرب وحشی آمریکا (که همین هم در واقع در نیوزیلند فیلمبرداری شده!) هیچ مولفه‌ی دیگری از وسترن کلاسیک ندارد. […]

بستن منو